Jsou zelené potraviny vhodné i pro dospělé?

Minule jsme se zamýšleli nad tím, zda jsou zelené potraviny vhodné i pro děti. Jednou z myšlenek byl fakt, že se zhoršující životní prostředí (závadná voda, nevhodný vzduch, kontaminovaná a planá strava plná přídavných chemických látek - E-ček, nárůst stresu a pokles pohybu), které na nás působí od našeho narození, podepsalo již na genetické výbavě našich dětí, kterou jsme jim předali a předáváme. Děti jsou pak náchylnější na civilizační onemocnění, než jsme byli my (srovnejte procento astmatu u dětí před 30 lety a dnes, procento alergií před 30 léty a dnes, procento onkologických onemocnění tenkrát a dnes). Pokud ale u děti máme, snažíme se je učit přecházet na zelenou stravu, abychom je chránili a preventivně chránili i jejich budoucí děti. To je teď už jasné, otázka zní, zda potřebujeme ještě i my zelenou stravu, když netrpíme zrovna nějakými onemocněními?

Žijeme my a naši bližní ve zdravém prostředí?

Pokud jsme dosavadní život neprožili ve zvláštních podmínkách - představme si hory, naprosto stabilní čistou vodu ze studánky, živou stravu od dětství, dostatek pohybu, izolování se od civilizačního stresu, pak nás jednoznačně zhoršující se životní prostředí působí ať si to připouštíme, nebo ne. A tyto zhoršení vlivy v nás vyvolávají vytrhnutí z rovnovážného stavu - tedy zárodky nemocí. U každého jinak dle jeho genetického potenciálu od svých rodičů a možná ještě dalších specifických vlivů.  Sledujeme vejce. A pak jsme překvapeni, že je z něj kuře. Ale opravdu jsme to nevěděli? Nemoc, jež se projeví v plné síle se po určitou dobu v nás vyvíjí. Inkubační doba každé z nich je různá, někdy i několik desítek let si střádáme na nemoc. Je to podobné jako když sledujeme vejce. Tři týdny nepozorujeme žádnou změnu a najednou se vyklube kuře, které potřebuje nakrmit, a které vůbec nevypadá jako vejce, v němž inkubovalo. Tohle si uvědomuje málokdo. Většinou jen čekáme, říkáme, že nám nic není, že jsme celkem v pořádku. Ale až se kuře vylíhne, věřte, nevěřte - strčit jej do skořápky, aby to vypadalo jako celistvé vejce předtím, to už se nikdy nepodaří. Jednou se objeví bolest na určitém místě. Nejdřív to přehlížíme. Bolest nás ale upozorní, že tomu už skutečně máme věnovat pozornost. Možná to ještě přehlížíme. Ale pak udeří tak, abychom už museli vytáhnout hlavu z písku a jdeme k lékaři. Udělají nám testy. Mají podezření na nádor a my jen čekáme, až ten v tom bílém plášti přijde a řekne: "je to maligní". Pak už skutečně často nezbývá než dát důvěru medicíně, že tomu vylíhlému kuřeti bude umět utnout správným způsobem hlavu. A ona má v průměru 25% úspěšnost. Každý třetí získá zkušenost s rakovinou. Každý čtvrtý ji zanechá v ohledacím listě jako příčinu úmrtí. Ale celistvé vejce už nikdy - NIKDY - nebude. 

Kdo tady ještě zůstává zdravý?

V dnešních dnech je u nás přes 500 tisíc potvrzených diagnóz na astma. Přes 750 tisíc potvrzených diagnóz na diabetes. Každý rok je jich o 10% více, což je světovou zdravotnickou organizací klasifikováno jako epidemie. Jenom 2 nemoci - jenom 2 již vylíhnutá kuřata a za chvíli máme přes milion a půl nemocných lidí. Je nás 10 miliónů. Kde jsou kardiovaskulární onemocnění, rakovina, alergie, Alzhaimer, Parkinson, osteoporóza, artritida, anémie…. Kolik z těchto kuřat v nás právě teď dozrává a my stále nic nepozorujeme. S vysokou pravděpodobností se tak i nám jednou vylíhne to nechtěné kuře. S rostoucím věkem, s rostoucí otravou organismu, s rostoucím podvyživeným organismu nezbytnými nutričními látkami se pravděpodobnost vylíhnutí kuřete zvyšuje. Čím dále tím méně lidí odchází z tohoto života na přirozenou sešlost věkem. Medicínu zajímá až kuře. O vejce a jejich nudné pozorování nemá zájem Čím dále tím více lidí je zcela závislých na pravidelné medicínské péči, na farmaciích, které umožňují žít, aby na druhé straně zabíjeli. Kvalita života těchto lidí je mizivá - nejsou mrtví, ale nejsou ani živí. Zombies. Nemrtví. Nemocnice mají rostoucí rozpočty. Kde dříve stačila jedna lékárna se dnes uživí čtyři. A nemocných stále přibývá geometrickou řadou. Paradox. Uvědomme si: současná medicína je krizovým řešením. Je potlačováním příznaků, nikoli prevencí. !!! PŘEVEZMĚME ODPOVĚDNOST ZA SVÉ ZDRAVÍ DO SVÝCH RUKOU !!!

Co můžeme udělat? Co je v naších silách?

  • můžeme si zlepšit pitný režim, můžeme pít vodu, nechlorovanou vodu, ať balenou, nebo filtrovanou 
  • můžeme chodit do přírody dýchat čerstvý vzduch plný prospěšných lehkých iontů, můžeme si pořídit domů ionizátory vzduchu 
  • můžeme se naučit sestavu energetických cviků a denně si je zacvičit, můžeme si najít vhodný sport 
  • můžeme si lépe zorganizovat svůj život, abychom se vyhýbali stresu, jak jen to jde, můžeme se naučit relaxovat a zavést relaxaci do denního života, můžeme hledat jiný smysl života, můžeme hledat jiný smysl, života, naplněný tvořivostí místo stereotypním opakováním téhož dne - den po dni 
  • a hlavně můžeme zlepšit stravu, začněme zelenou stravou, postupně, jak se budou měnit naše chutě, můžeme změnit i zbytek jídelníčku, "jsme to co jíme", každá buňka našeho těla je jen tak dobrá, jako je materiál, ze kterého ji vystavíme

Zelené potraviny

Jsou potraviny s vysokým obsahem nutričních látek v přirozeném a synergickém komplexu, které byly upravovány minimálně a výlučně zcela šetrnými technologiemi zachovávajícími obsah enzymů, vitamínů a dalších živých látek. Obsahují tzv. fytonutrienty, které nelze nahradit žádnou jinou potravní skupinou. Jsou na začátku potravinového řetězce a jejich smyslem existence je stát se potravou. Dokonalou potravou. I z bioenergetického hlediska. Celá filosofie odzdravení populace je částečně návratem do výchozího bodu, ale po spirále zohledňujícího současný stav civilizace i její technologické možnosti - např. převratný vynález odšťavňovače. A začínat se musí od nás, dospělých. Pokud tuto filosofii neuvidí děti u svých rodičů, pak ji nemáme právo očekávat u nich. Stejně pokud kouříme, tak nemůžeme chtít po vlastních dětech, aby nekouřili. Jde o přirozené kopírování. A nikdo z nás jistě nechce vidět nemocné, trpící, unavené, choulostivé, na farmacich závislé vnuky a vnoučata. A naši vnuci a naše vnoučata potřebují vitální, bystré, farmaky neutlumené prarodiče, aby mohli sdílet naši životní zkušenost. A aby se měli sami na co těšit a nikoliv propadat hrůza, že sami jednou budou ležet s minimálními fyzickými i psychickými možnostmi v léčebně dlouhodobě nemocných. Proto můžeme tvrdit, že zelené potraviny jsou velmi vhodné nejen pro děti, ale i pro dospělé. Zdroj: Zelené noviny